OSMI CAMPINA PUDDIS DEČIJI SAJAM 0D 14. DO 16. OKTOBRA U HALI 3 BEOGRADSKOG SAJMA